حضور یک میلیون و 700 هزار نفر در میتینگ بزرگ استانبول

در میتینگ بزرگ استانبول حزب عدالت و توسعه در باغ بزرگ تفریحی ملت در محل میدان هوایی سابق آتاترک، یک میلیون و 700 هزار نفر مشارکت کردند

1983868
حضور یک میلیون و 700 هزار نفر در میتینگ بزرگ استانبول
İstanbul evet mitingi 2.jpg

رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که در میتینگ بزرگ استانبول حزب عدالت و توسعه در باغ بزرگ تفریحی ملت در محل میدان هوایی سابق آتاترک، یک میلیون و 700 هزار نفر مشارکت کرده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه تورکیه در "میتینگ بزرگ استانبول" حزب متبوع خود در باغ بزرگ تفریحی  ملت درمیدان هوایی سابق آتاترک استانبول برگزار شد، اعلام کرد: در این میتینگ یک میلیون و 700 هزار نفر از شهروندان مشارکت کرده اند.

اودر خصوص پروژه‌های بزرگ راه و ترانسپورت که تا کنون راه‌اندازی شده، گفت: اکنون پروژه سومین تونل بزرگ استانبول را راه‌اندازی می‌کنیم. این پروژه بعد از مرمرای و اوراسیا سومین تونلی خواهد بود که از زیر تنگه استانبول عبور می‌کند.

اردوغان در ادامه تصریح کرد: از طریق تونل بزرگ استانبول، حمل و نقل شهری که روزانه 6.5 میلیون شهروندمان از آن استفاده خواهند کرد را با اتصال به 11 سیستم ریلی مختلف، فراهم خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور تورکیه خاطرنشان کرد: 48 پروژه باغ بزرگ تفریحی  ملی به مساحت 18 میلیون متر مربع در استانبول وجود دارد، یکی از آنها باغ بزرگ تفریحی  ملت میدان هوایی سابق آتاترک استانبول است، این بزرگترین باغ بزرگ تفریحی  ملی ما خواهد بود.

اردوغان با اشاره به پروژه‌های بزرگ راه‌سازی در نقاط مختلف کشور ابراز داشت: روزانه 6.5 میلیون شهروندمان از تونل بزرگ استانبول عبور خواهند کرد؛ در گذشته از استانبول تا ازمیر 7.5 ساعت طول می کشید اما اکنون به حدود سه ساعت کاهش یافته است. در سال 1994 که شهردار استانبول شدم، یک سیستم ریلی سبک به طول 17 کیلومتر وجود داشت، حتی خط مترو وجود نداشت.

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: اکنون در استانبول جمعا 230 کیلومتر مسیر ریلی و مترو وجود دارد.اخبار مربوطه