چاووش‌اوغلو: همه شهروندان تورکیه از سودان تخلیه شدند

وزیر امور خارجه تورکیه گفت، هیچ شهروند مقیم خارج را تنها نمی‌گذارند و همه کسانی را که قصد باز گشت از سودان را داشتند به کشور انتقال داده اند

1982639
چاووش‌اوغلو: همه شهروندان تورکیه از سودان تخلیه شدند

وزیر امور خارجه تورکیه گفت، هیچ شهروند مقیم خارج را تنها نمی‌گذارند و همه کسانی را که قصد باز گشت از سودان را داشتند به کشور انتقال داده اند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه طی سخنانی در مراسم سنگ تهداب گذاری شفاخانه دولتی 300 بستری در منطقه ماناوگات آنتالیا با بیان اینکه هرگز شهروندان تورک مقیم خارج را تنها نمی‌گذارند، گفت: همه کسانی را که می‌خواستند از سودان به تورکیه بیایند به کشورانتقال داده شدند.

او افزود: این شفاخانه با ظرفیت داشتن 407 بستر در اسرع وقت تکمیل و به بهره برداری می‌رسد. چند روز قبل از  شفاخانه ای شهری با ظرفیت 1400 بستردر آنتالیا و پیشرفت 80 فیصدی  امورساخت آن بازدید کردم. سرمایه گذاری های قابل توجهی درآنتالیا و تمامی مناطق آن در حوزه صحت وسلامت انجام شده است.

اوگفت که در مدت 21 سال گذشته 18 شفاخانه در آنتالیا ساخته شده است. سرمایه‌گذاری‌های جدی در آنتالیا نه تنها در زمینه صحت عامه، بلکه در زمینه حمل و نقل نیز انجام شده است.اخبار مربوطه