پیام اردوغان به مناسبت یکصد و هشتمین سالگرد نبردهای زمینی چناق ‌قلعه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه به مناسبت یکصدوهشتمین سالگردجنگهای زمینی چناق قلعه پیامی صادر کرد

1979583
پیام اردوغان به مناسبت یکصد و هشتمین سالگرد نبردهای زمینی چناق ‌قلعه

رئیس جمهور تورکیه: در صد و هشتمین سالگرد جنگ‌های زمینی چناق ‌قلعه، یاد همه شهدا و جانبازانمان به‌ویژه غازی مصطفی کمال را با احترام و رحمت گرامی می‌دارم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه به مناسبت یکصدوهشتمین سالگردجنگهای زمینی چناق قلعه پیامی صادر کرد.

اردوغان در پیام خود نوشت: در صد و هشتمین سالگرد جنگ‌های زمینی چناق ‌قلعه، حماسه بزرگ ملتی که عاشق استقلال است، یاد همه شهدا و جانبازانمان به‌ویژه غازی مصطفی کمال را که برای آینده ما جنگیدند، با احترام و رحمت گرامی می‌دارم.اخبار مربوطه