وزیر دفاع یونان به تورکیه سفر خواهدکرد

نیکولاس پاناگیوتوپولوس به دعوت خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه از ولایت زلزله‌زده ختای بازدید خواهد کرد

1967688
وزیر دفاع یونان به تورکیه سفر خواهدکرد

نیکولاس پاناگیوتوپولوس به دعوت خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه از ولایت زلزله‌زده ختای بازدید خواهد کرد

نیکولاس پاناگیوتوپولوس، وزیر دفاع یونان روزسه‌شنبه مورخ 4 می به دعوت خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه ازولایت زلزله‌زده ختای بازدید خواهد کرد.

براساس اطلاعات دریافتی از منابع وزارت دفاع تورکیه، پاناگیوتوپولوس پس از بازدید از حتای، با خلوصی آقار دیدار دوجانبه انجام خواهد داد.

آقار و پاناگیوتوپولوس درتاریخ 9 مارچ طی گفتگوی تیلفونی در خصوص توسعه دستورکار مبتنی بر روابط خوب همسایگی توافق کردند.اخبار مربوطه