فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری تورکیه انتشاریافت

به ترتیب حروف الفبا، کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوغان واجد شرایط نامزدی شدند

1967995
فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری تورکیه انتشاریافت

به ترتیب حروف الفبا، کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوغان واجد شرایط نامزدی شدند

تصمیم شورای عالی انتخابات تورکیه در خصوص فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر اساس ترتیب حروف الفبا، کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوغان واجد شرایط نامزدی شدند.

در این تصمیم آمده است ایراد های وارده به فهرست موقت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی 28 حوت منتشر شده بود، مورد ارزیابی و رد قرار گرفت.

 انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی درتاریخ 14 ماه می 2023 برگزار خواهد شد و روند اخذ آرای مردم نیز از ساعت 08:00 آغاز و در ساعت 17:00 همان روز به پایان می‌رسد.

نامزد ریاست جمهوری برای انتخاب شدن باید اکثریت مطلق آرای معتبر (حداقل 50 درصد + 1 رای) را کسب کند.اخبار مربوطه