افزایش صادرات عسل تورکیه

صادرات عسل از تورکیه در مقطع زمانی جنوری تا فبروری به 6 میلیون و 485 هزار و 105 دالر رسید

1966786
افزایش صادرات عسل تورکیه

صادرات عسل از تورکیه در مقطع زمانی جنوری تا فبروری به 6 میلیون و 485 هزار و 105 دالر رسید.

احمد حمدی گوردوغان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان شرق بحیره ای  سیاه گفت: "عسل در 2 ماه اول سال به 26 کشور صادر شد."

گوردوغان با بیان اینکه صادرات عسل در مقطع زمانی جنوری تا فبروری به 2 هزار و 76 تن رسید، گفت: "از این صادرات 6 میلیون و 485 هزار و 105 دالر به دست آمده است."

وی خاطرنشان کرد: "ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و آلمان 3 کشوری هستند که بیشترین صادرات عسل به آنها انجام می‌شود."

اوادامه داد: "آمریکا با یک میلیون و 881 هزار و 9 دالر مقام اول صادرات عسل را به خود اختصاص داد، اسرائیل با یک میلیون و 593 هزار و 938 دالر آمریکا و آلمان با 963 هزار و 153 دالر پس از آن قرار گرفتند. امسال عسل تورکیه متفاوت از سال گذشته، به عربستان، ایرلند، هانگ کانگ، لیبیا، استرالیا و جمهوری خلق چین نیز صادر شد."اخبار مربوطه