تروریست تحت تعقیب با بولتن خاکستری دستگیر شد

سلیم آدی‌یامان مشهوربه"هارون الباک"عضو گروه تروریستی پ‌ک‌ک که در بولتن خاکستری زیر تعقیب بود در دستگیر شد

1966180
تروریست تحت تعقیب با بولتن خاکستری دستگیر شد

سلیم آدی‌یامان مشهوربه"هارون الباک"عضو گروه تروریستی پ‌ک‌ک که در بولتن خاکستری زیر تعقیب بود در دستگیر شد.

 

سلیم آدی‌یامان با نام مستعار "هارون الباک" یکتن از اعضای گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در شیریناق تورکیه دستگیر شد

بر اساس اطلاعیه وزارت داخله تورکیه، این تروریست که میخواست به خارج از کشور فرار کند، در منطقه ایدیل شیریناق از جانب موظفین قوماندانی ژاندارم این ولایت در چارچوب عملیات محاصره ارن پاییز زمستان - شهید اسلام چوبوک دستگیر شد.

این تروریست با نام مستعارهارون البک در جمله تروریستهای تحت تعقیب در فهرست خاکستری قرار داشت.

سلیمان سویلو وزیر داخله تورکیه در یک توییت دستگیری این تروریست را به پرسونل ژاندارم تبریک گفت.اخبار مربوطه