انتشار فهرست موقت نامزدهای شورای عالی انتخابات تورکیه در روزنامه رسمی

این گروه متشکل از کمال قلیچدار اوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوگان می‌باشد

1966185
انتشار فهرست موقت نامزدهای شورای عالی انتخابات تورکیه در روزنامه رسمی

این گروه متشکل از کمال قلیچدار اوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوگان می‌باشد

فهرست موقت نامزدهای شورای عالی انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری تورکیه که در 14 می برگزار می‌شود در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی انتخابات، لیست نامزدهای موقت انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب حروف الفبا است.

این گروه متشکل از کمال قلیچدار اوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوگان می‌باشد.

تا ساعت 17 به وقت محلی در تاریخ 29 مارچ می‌توان به لیست موقت کاندیداها اعتراض کرد.اخبار مربوطه