سخنرانی اردوغان درمراسم تهداب گذاری ساختمان‌های دسته‌جمعی برای زلزله‌زدگان

رئیس جمهور تورکیه گفت هیچ فاجعه‌ای نمی‌تواند بر اراده و عزم مردم کشور تأثیر بگذارد

1964301
سخنرانی اردوغان درمراسم تهداب گذاری ساختمان‌های دسته‌جمعی برای زلزله‌زدگان

رئیس جمهور تورکیه گفت هیچ فاجعه‌ای نمی‌تواند بر اراده و عزم مردم کشور تأثیر بگذارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درمراسم سنگ تهداب گذاری ساختمان‌های دسته‌جمعی برای زلزله‌زدگان درولایت قهرمان‌ماراش گفت: زلزله میتواند خانه‌های ما را ویران کند، اما هیچ فاجعه‌ای نمیتواند براراده وعزم مردم ما، آرزوی رسیدن به اهداف"صدمین سالگردتورکیه"تأثیربگذارد.

اردوغان در ادامه سخنان خود درباره فعالیت‌های خانه‌سازی برای زلزله‌زدگان اظهار داشت: پس از تجزیه و تحلیل خسارات وارده، ساختمان 77 هزار و 57 خانه مقاوم در برابر زلزله در شهرها و 30 هزار و 310 خانه در روستاهای ولایت قهرمان ماراش را آغاز کردیم.

رئیس جمهورتورکیه همچنین درباره وخامت این زمین‌لرزه‌ها اعلام کرد: علاوه بردوزلزله بزرگ، حتی پس لرزه‌های نزدیک به 20000 به تنهایی برای نشان دادن بزرگی فاجعه‌ای که با آن روبروهستیم کافی است.

اوبا بیان اینکه با بازسازی هرساختمان ویران شده، ساختن واحیای شهرهایی با خانه ها، محلات کار، جاده ها، مکاتب، شفاخانه ها وپارکها قدم به قدم به سوی قرن تورکیه پیش می‌روند، تصریح کرد: با بازگرداندن هرمصیبتی که مدت‌هاست تجربه میکنیم به گامی برای پیشرفت‌های بزرگتر به راه خود ادامه می‌دهیم.اخبار مربوطه