آذربایجان به ارزش 100 میلیون دالر در تورکیه خانه خواهد ساخت

آذربایجان در مناطق زلزله‌زده تورکیه به ارزش 100 میلیون دالر مسکن خواهد ساخت

1962821
آذربایجان به ارزش 100 میلیون دالر در تورکیه خانه خواهد ساخت

آذربایجان در مناطق زلزله‌زده تورکیه به ارزش 100 میلیون دالر مسکن خواهد ساخت.

جیجون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در مناطق زلزله‌زده درتورکیه به ارزش 100 میلیون دالر خانه های مسکونی، ساختمان‌های عمومی و مؤسسات آموزشی خواهند ساخت.

طبق بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه آذربایجان، بایرام‌اف طی سخنانی در کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان برای زلزله‌زدگان در تورکیه در بلجیم گفت که به تورکیه تیم 940 نفری متشکل از نیروهای امداد‌ رسان، پدکتوران و داوطلبان امدادرسانی اعزام کرده‌اند.

اواظهار داشت که به تورکیه 5300 تن کمک انسانی ارسال و به حساب‌های نهادهای مربوطه نیز 45 میلیون دالر واریز کرده‌اند.

او با بیان اینکه آذربایجان از این پس در کنار برادر خود تورکیه قرار خواهدداشت و حمایت مالی و تخنیکی خود را برای بازسازی پس از زلزله ادامه خواهد داد، گفت: آذربایجان خنه های مسکونی، ساختمان‌های عمومی و مؤسسات آموزشی به ارزش 100 میلیون دالر در منطقه خواهد ساخت.اخبار مربوطه