تعداد قربانیان سیل در تورکیه به 17 نفر رسید

عملیات جستجو و نجات در منطقه همچنان ادامه دارد

1961185
تعداد قربانیان سیل در تورکیه به 17 نفر رسید

عملیات جستجو و نجات در منطقه همچنان ادامه دارد

در پی وقوع سیل در شانلی اورفا، پیکر بی جان یک نفر دیگر در مرکز خریدی که زیرزمین آن دچار آب گرفتگی شده بود، پیدا شد وتلفات جانی در این شهر بر اثر سیل به 15 نفر رسید. دو نفر نیز در آدیامان در اثر سیل جان خود را از دست دادند.

به این ترتیب تعداد قربانیان سیل در تورکیه  به 17 نفر رسید.

عملیات جستجو و نجات در منطقه پس از وقوع سیل همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه