اسباب‌بازی‌ ارسالی دانش‌آموزان قر غیزستانی به اطفال زلزله‌زده رسید

شهرداری منطقه اتی‌مسگوت انقره، برنامه‌ای برای اطفال در شهرک خیمه ای پارک آلیا عزت‌بگوویچ ترتیب داد

1961422
اسباب‌بازی‌ ارسالی دانش‌آموزان قر غیزستانی به اطفال زلزله‌زده رسید
kirgiz oyuncak.jpg
kirgiz oyuncak.jpg

شهرداری منطقه اتی‌مسگوت انقره، برنامه‌ای برای اطفال در شهرک خیمه ای پارک آلیا عزت‌بگوویچ ترتیب داد

اسباب ‌بازی‌ ارسالی دانش‌آموزان کودکستان آتاتورک درشهرنارین قرغیزستان به زلزله‌ زدگان قهرمان ماراش، تحویل داده شد.

پس ازنمایش میانی که توسط تیم تئاتر متشکل از معلمان داوطلب در شهرک خیمه ای پارک آلیا عزت‌بگوویچ ارائه شد، اسباب بازی ارسالی دانش آموزان قرغیز میان زلزله‌زدگان توزیع شد.

اسماعیل شاهین، مدیر مطبوعات و روابط عمومی شهرداری ایتی‌مسقوط، اظهار داشت: "معنای معنوی این کار بسیار بزرگ است. بیش از اینکه معنای مادی داشته باشد، یک برادری میان تورکها است. همانطور که یک برادر آذربایجانی در صبح روز زلزله می تواند با بار کردن تخت و لحاف خود در موتر قدیمی به منطقه زلزله‌زده بیاید، اطفال قرغیزستانی نیز همان احساس، هیجان و همان غم را تجربه می کنند. 350 میلیون تن از جهان تورک نیز همین اندوه را إحساس میکنند."

الیفه کولتور‌اوغلو، معلم هماهنگ کننده گروه تئاتر اظهار داشت که آنها نمایش های اطفال را در خیمه ها و شهرهای کانتینری شهر اجرا کردند و افزود: "اطفال بسیار خوشحال هستند زیرا این چیزی است که آنها در حال حاضر بیشتر به آن نیاز دارند. تسکین درد آنها و شاد کردن آنها ما را نیز خوشحال می‌کند."اخبار مربوطه