ادامه خدمات امداد‌رسانی سربازان تورکیه به زلزله‌زدگان

سربازان تورکیه به تامین و توزیع نیازهای زلزله‌زدگان ادامه می‌دهند

1955118
ادامه خدمات امداد‌رسانی سربازان تورکیه به زلزله‌زدگان

سربازان تورکیه به تامین و توزیع نیازهای زلزله‌زدگان ادامه می‌دهند.

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کرد که غند 10 سربازان مستقر در شهر بیتلیس به انجام خدمات امداد‌رسانی به زلزله‌زدگان آدی‌یامان ادامه می‌دهد.

سربازان غیور کشور با هماهنگی ادارات ذیربط، آب، مواد غذایی و مایحتاج زندگی که به مناطق آسیب دیده ارسال شده را بین زلزله‌زدگان در دوردست‌ترین نقاط توزیع می‌کنند.اخبار مربوطه