یاری به فاجعه زلزله فرصتی برای بازکردن صفحه نوی درروابط ما با تورکیه بوده میتواند

تاکید اتحادیه اروپابرضرورت کمک گسترده ای جامعه جهانی به بازسازی مناطق زلزله‌زده تورکیه و سوریه

1953905
یاری به فاجعه زلزله فرصتی برای بازکردن صفحه نوی درروابط ما با تورکیه بوده میتواند

تاکید اتحادیه اروپابرضرورت کمک گسترده ای جامعه جهانی به بازسازی مناطق زلزله‌زده تورکیه و سوریه

کمیته توسعه پارلمان اروپا به بررسی و ارزیابی وضعیت مناطق زلزله‌زده در تورکیه و سوریه پرداخت.

کمیته توسعه پارلمان اروپا درجلسه‌ای با حضور یانتس لنارجیچ، مسئول کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران این اتحادیه، به بررسی و ارزیابی وضعیت مناطق زلزله‌زده در تورکیه و سوریه پرداخت.

لنارجیچ در این نشست با بیان این‌که اتحادیه اروپا پس اززلزله تمام توان خودرابسیج کرد، اظهارداشت: به استفاده ازهمه ابزارخود ادامه خواهیم داد. این حمایت برای آینده قابل پیش‌بینی باید ازاتحادیه اروپا فراتربوده ولازم است تاجامعه بین‌المللی به طورگسترده‌تربه احیا و بازسازی کمک کند.

اودرادامه افزود: به نظرمن یاری به فاجعه زلزله فرصتی برای بازکردن صفحه نوی درروابط ما با تورکیه بوده میتواند.

لنارجیچ درخصوص پیامدهای زلزله درسوریه نیزگفت که تحریم‌هاعلیه رژیم بشاراسدمانع ورود کمک‌های بشردوستانه به اینکشورنمی‌شودومابرای اینکه این کمک‌هابدست رژیم اسدنیافتد، حساسیت‌های لازم را به خرج میدهیم.

از سوی دیگر سرگئی لاگودینسکی، رئیس مشترک کمیسیون پارلمانی مشترک تورکیه واتحادیه اروپا نیزبا بیان اینکه هفته گذشته ازمنطقه زلزله زده بازدید کرد، گفت: این بحران می‌تواند یک دوره چند ماهه یا چند ساله را در بر گیرد.

اوادامه داد: با وجود این فاجعه، ما فرصتی برای تجدید روابط باهم‌پیمان مان تورکیه داریم. ما با سختی‌ها مواجه هستیم. این چالش‌ها درعرصه سیاسی باقی خواهند ماند. فقط همین بعدانسانی واقدامات بشردوستانه میتواند ما را به هم نزدیک‌ترکند. اتحادیه اروپا میتواند نشان دهد که ما هنوز یک خانواده اروپایی هستیم، صرف نظر از اینکه کشوری عضو آن باشد یا نه.اخبار مربوطه