تصاویری از لحظات فراموش نشدنی و دردناک زلزله‌های تورکیه

لحظات غم انگیز و دردناک این زمین لرزه‌های مرگبار سوژه نقاشی‌ها شد

1950195
تصاویری از لحظات فراموش نشدنی و دردناک زلزله‌های تورکیه

لحظات غم انگیز و دردناک این زمین لرزه‌های مرگبار سوژه نقاشی‌ها شد

لحظات فراموش نشدنی از لحظات غم انگیز و دردناک زلزله‌های تورکیه به تصویر کشیده شد.

تورکیه درتاریخ 6 فبروری با دوزمین لرزه شدید در جنوب شرق کشورشدیدا آسیب دید. زلزله‌های پیهم باعث مرگ ده‌ها هزارومجروح شدن صدها هزارازباشنده گان تورکیه شد. لحظات دردناک این زمین لرزه‌های مرگبار سوژه نقاشی‌ها شد.



اخبار مربوطه