افزایش شمار قربانیان زلزله در تورکیه به 2316 نفر

بعدازوقوع زلزله 7.7 ریشتری در منطقه پازارجیک قهرمان‌مراش و زلزله 7.6 ریشتری دراولوسوالی البستان، 2316 نفر جان خود را از دست دادند

1942754
افزایش شمار قربانیان زلزله در تورکیه به 2316 نفر

بعدازوقوع زلزله 7.7 ریشتری در منطقه پازارجیک قهرمان‌مراش و زلزله 7.6 ریشتری دراولوسوالی البستان، 2316 نفر جان خود را از دست دادند

اورخان تاتار، مدیرعمومی کاهش خطر زلزله و کاهش خطرات زلزله ریاست جمهوری گفت، تاکنون 2316 نفر بر اثر زلزله جان خود را از دست داده و 13 هزار و 293  نفر مجروح شده‌اند. 

این در حالی است که در بیانیه آفاد، شدت این زمین لرزه که پیش از این 7.4 ریشتر گزارش شده بود، 7.7 ریشتر اعلام شد.

این زمین لرزه که باعث تخریب 6217 ساختمان شد، در بیش از 10 شهر احساس شد.

پس از فاجعه، درسطح 4 هشدار شامل کمک‌های بین‌المللی آغاز شد.

فعالیت‌های جستجو و نجات در مناطقی که ساختمان‌های فروریخته در آن قرار دارند، آغاز شد.

تیم‌های امداد و نجات به فعالیت در میدان ادامه می‌دهند.اخبار مربوطه