دومین پرواز آزمایشی قیزیل آلمه

اولین طیاره ایجنگی بدون سرنشین تورکیه در دومین پرواز خود، تست شناسایی سیستم را با موفقیت پشت سر گذاشت

1937151
دومین پرواز آزمایشی قیزیل آلمه

اولین طیاره ایجنگی بدون سرنشین تورکیه در دومین پرواز خود، تست شناسایی سیستم را با موفقیت پشت سر گذاشت

بیراقدار قیزیل آلمه، اولین طیاره ای جنگی بدون سرنشین تورکیه در دومین پرواز خود، تست شناسایی سیستم را با موفقیت پشت سر گذاشت.

بر اساس بیانیه شرکت بایکار، اولین طیاره ای جنگی بدون سرنشین تورکیه، با نام بیراقدار قیزیل آلمه که توسط این شرکت به طور کامل با سرمایه ملی ساخته شده است، در دومین پرواز خود، آزمایش شناسایی سیستم را با موفقیت به پایان رساند.

سلجوق بیراقدار، رئیس هیئت مدیره و رهبرتکنالوژی شرکت بایکار نیز با اشتراک پستی در توییترگفت: بایراکتار #قیزیل آلمه دومین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند. با آرزوی پرواز در افق‌های روشن.اخبار مربوطه