اردوغان: دوره تلافی کاستی‌ها را به دوره توسعه و ترقی تبدیل خواهیم کرد

اردوغان تاکید کرد:" مصمم هستیم که در قرن تورکیه و سده دوم جمهوری دوره تلافی کاستی‌ها را به دوره پیشرفت و ترقی تبدیل کنیم."

1935671
اردوغان: دوره تلافی کاستی‌ها را به دوره توسعه و ترقی تبدیل خواهیم کرد

اردوغان تاکید کرد:" مصمم هستیم که در قرن تورکیه و سده دوم جمهوری دوره تلافی کاستی‌ها را به دوره پیشرفت و ترقی تبدیل کنیم."

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی ازطریق ویدئوکنفرانس درمراسم افتتاح تونل آماسیه گفت:"یکجاباملت غیورمان با امیدها واهداف بزرگترواردصدمین سال جمهوری خواهیم شد."

رئیس جمهورهمچنین اعلام کرد، ما معتقدیم اجرای هر پروژه‌ در عرصه حمل و نقل به صفت یکی از زیربناهای اساسی توسعه، ما را یک قدم به قرن تورکیه نزدیکتر می‌کند.

اردوغان تاکید کرد:" مصمم هستیم که در قرن تورکیه و سده دوم جمهوری دوره تلافی کاستی‌ها را به دوره پیشرفت و ترقی تبدیل کنیم."اخبار مربوطه