انتشار تصاویر تطبیقات بحری  تحت البحری های نیروی بحری تورکیه توسط وزارت دفاع

وزارت دفاع تورکیه تصاویر مربوط به اجرای تطبیقات بحری  تحت البحری های نیروی بحری  کشور را منتشر کرد

1933221
انتشار تصاویر تطبیقات بحری  تحت البحری های نیروی بحری تورکیه توسط وزارت دفاع

وزارت دفاع تورکیه تصاویر مربوط به اجرای تطبیقات بحری  تحت البحری های نیروی بحری  کشور را منتشر کرد.

وزارت دفاع تورکیه تصاویر مربوط به اجرای تطبیقات بحری  تحت البحری های نیروی بحری  کشور را در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

وزارت دفاع تورکیه تصاویروویدئویی این تطبیقات بحری را با این پیام به اشتراک گذاشته است: محافظان شکست‌ ناپذیر میهن آبی با عنوان دختران سیاه. یکی از مهمترین ارکان بازدارنده نیروی بحری  کشوراند.

 نیروهای مسلح مان به منظورتامین امنیت کشوردرفضا، زمین وابحارحضوردارد.

در تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع تورکیه، سرنشینان تحت البحری های شرکت کننده در تطبیقات بحری  به تمرین حمله به دشمن فرضی و مقابله با آتش‌سوزی می‌پردازند.

یکی از نظامیان نیروی بحری  تورکیه و از سرنشینان تحت البحری های شرکت کننده در این تطبیقات بحری  نیز با بیان اینکه هنگام ترک بندر اطلاعی از تاریخ بازگشت خود نداشته‌اند، گفت که ما جان و زندگی خود را به یکدیگر امانت می‌دهیم و ترس و نگرانی برای ما معنی ندارد.اخبار مربوطه