آغاز درخواست‌های سال 2023 برای برنامه " بورسهای تحصیلی تورکیه "

درخواست‌های سال 2023 برای برنامه " بورسهای تحصیلی تورکیه " ریاست جمهوری برای تورک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند آغاز شد

1931147
آغاز درخواست‌های سال 2023 برای برنامه " بورسهای تحصیلی تورکیه "

درخواست‌های سال 2023 برای برنامه " بورسهای تحصیلی " ریاست جمهوری تورکیه برای تورک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند(YTB) که به دانشجویان بین‌المللی از سراسر جهان فرصت تحصیل در تورکیه را ارائه میکند، آغاز شده است.

بر اساس بیانیه اداره تورک‌های خارج ازکشوروجوامع خویشاوند، درخواست برای برنامه بورسیه تحصیلی دانشجویی بین‌المللی رسمی تورکیه در سال 2023، که در سال 1992 با عنوان "پروژه بزرگ دانشجویی" آغاز و در سال 2012 با هماهنگی این اداره با مارک "بورسهای تحصیلی تورکیه" بر روی جهان باز شد، آغاز شده است.

برنامه‌های کاربردی از تمام کشورهای جهان؛ برای دانشجویان بین‌المللی که مایل به تحصیل در مقاطع لسانس، ماستر و دکتورا هستند، آزاد خواهد بود.

درخواست برای برنامه‌های بورسهای تحصیلی تورکیه الی تاریخ 20 فبروری از صفحه "https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/" دریافت می‌شود.

برنامه ای بورسهای تحصیلی تورکیه : این برنامه با تعین دیپارتمنتهای مورد نظردردانشکده های دانشگاه ها، دادن مددمعاش ماهانه، تامین مصارف دانشگاه، بیمه صحی، خوابگاه، برنامه‌های حرفه‌ای و آکادمیک رایگان و فرصت‌های تکت رفت و برگشت منحیث  جامع‌ترین برنامه بورسی در جهان شناخته می‌شود.اخبار مربوطه