دیدار سه جانبه روسای مجلس تورکیه، آذربایجان و ایران

این نشست بیانگر اراده مشترک برای تقویت صلح، ثبات و آرامش منطقه است

1930536
دیدار سه جانبه روسای مجلس تورکیه، آذربایجان و ایران

این نشست بیانگر اراده مشترک برای تقویت صلح، ثبات و آرامش منطقه است

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس تورکیه در دیدار با محمد باقر قالیباف و صاحبه غفاراوا روسای مجلس ایران و آذربایجان در حاشیه سیزدهمین اجلاس مجمع عمومی بین‌المجالس آسیا تاکید کرد: این نشست بیانگر اراده مشترک برای تقویت صلح، ثبات و آرامش منطقه است.

شنتوپ خاطرنشان کرد: تورکیه از همان ابتدا معتقد است که کشورهای منطقه باید برای مسائل منطقوی شیوه های منطقوی از طریق گفتگو، مشورت و همکاری فی ما بین ارایه دهند.

رئیس مجلس تورکیه با اشاره به مکانیزم سه جانبه وزارت‌ خارجه تورکیه و آذربایجان و ایران در این زمینه بر ضرورت راه اندازی فعالیتهای مشابه با حضور روسای مجلس سه کشور تاکید کرد.

شنتوپ تصریح کرد که سه کشور باید برای برقرای صلح جهانی و منطقه متحد شده و تمامی تلاش‌ خود را انجام دهند.

رئیس مجلس تورکیه با اشاره به حمایت تورکیه از حقوق برحق آذربایجان در رابطه با مسئله این کشور با ارمنستان گفت: هم‌زمان با این حمایت روند عادی سازی روابط با ارمنستان نیز آغاز شده است.

او ادامه داد: این برخوردبخشی از رسالت ما در زمینه حل مسائل منطقه از طریق کار و فعالیتهای داخلی، گفتگووهمکاری‌های متقابل است. شیوه ای برخوردمادرزمینه عادی‌سازی منطقوی بر اساس عدم مداخله خارجی، کاهش تلاش‌های مداخله‌جویانه طرف‌های سوم و توسعه کشورهای منطقه در فضایی توام با صلح و همکاری است.

رئیس مجلس تورکیه گفت: برای تحقق این امر باید از تنش‌های جدید و اقداماتی که موجب بی‌اعتمادی و شک تردید شود، دوری کرده و روابطی صادقانه و صمیمانه برقرار کرد. اگر در این امر موفق نشویم یک فرصت تاریخی را هدر داده و زمینه افزایش تاثیر گذاری بازیگران خارجی را فراهم می‌کنیم.

او همچنین به اهمیت همکاری‌ها در زمینه ایجاد کریدورهای حمل و نقل و انرژی تاکید کرد.

روسای مجلس ایران و آذربایجان نیز با ادامه نشست‌های سه جانبه موافقت کردند.

بر این اساس نشست بعدی در باکو یا تهران برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه