تورکیه 272 مهاجر غیرقانونی تبعه ای  افغانستان را به کشورشان بازگرداند

نیروهای امنیتی تورکیه 272 مهاجر غیرقانونی تبعه ای  افغانستان را به کشورشان باز گرداندند

1929944
تورکیه 272 مهاجر غیرقانونی تبعه ای  افغانستان را به کشورشان بازگرداند

نیروهای امنیتی تورکیه 272 مهاجر غیرقانونی تبعه ای  افغانستان را به کشورشان باز گرداندند.

نیروهای امنیتی تورکیه 272 تبعه افغانستان را که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند، شناسایی کرده و از ولایت ارزروم به کشورشان بازگرداندند.

بنابر اعلام مقامات اداره مهاجرت، کسانی که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه می‌شوند، بعد از دستگیرشدن و موقتا در مراکز مختلف نگهداری می‌شوند.

درهمین راستا طی 2 روز گذشته در مجموع 272 مهاجرغیرقانونی از مرکز آش‌قلعه ولایت ارزروم به میدان هوایی انتقال یافتند و با دو پرواز چارتر به کابل، پایتخت افغانستان فرستاده شده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات اداره مهاجرت، از اول جنوری 2022 مجموعا 8 هزار و 308 تبعه خارجی از جمله 4 هزار و 996 تبعه افغانستان و 2 هزار و 239 تبعه پاکستان از طریق این مرکز به کشورهایشان بازگردانده شده‌اند.اخبار مربوطه