رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که قرن تورکیه را یکجا با ملت خواهند ساخت

رئیس جمهور اردوغان در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه که رهبری آن را بر عهده دارد در مجلس ملی بزرگ تورکیه سخنرانی کرد

1927933
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد که قرن تورکیه را یکجا با ملت خواهند ساخت

رئیس جمهور اردوغان در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه که رهبری آن را بر عهده دارد در مجلس ملی بزرگ تورکیه سخنرانی کرد.

اردوغان در سخنان خود با تاکید بر سیاست کار و خدمت تصریح کرد که با اکتشافات جدید در بحیره ای سیاه ذخایر گاز طبیعی خود را به 710 میلیارد مترمکعب رسانده اند و در پایان ماه ماچ فاز اول گاز طبیعی را راه اندازی خواهند کرد.

اردوغان گفت که با آخرین اکتشافات در آدانا و سیزر، آنها تولید نفت خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.

اردوغان با تاکید بر اینکه پروژه داخلی را با تاسیس کارخانه موتر ملی برقی توگ تحقق بخشیدند، اظهار داشت که این کمپاین را که یکی از بزرگترین پروژه های تهییه ای مسکن در جهان از نظر محیط زیست و شهرسازی است، آغاز کرده اند.

اردوغان تصریح کرد که اقداماتی را برای تسهیل اقتصادی شهروندان انجام داده اند و به این کار ادامه خواهند داد.

اردوغان تصریح کرد که راکتها، طیارات بدون سرنشین و طیارات جنگی بدون سرنشین قیزیل‌ المه که در صنایع دفاعی توسعه یافته‌اند، تأثیر زیادی در جهان برجای گذاشته است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات به رشد تورکیه ادامه می دهند، گفت: «ما دموکراسی خود را تقویت خواهیم کرد، ما همچنان کشورمان را به صفت صدای ستمدیدگان، امید قربانیان، ترقی خواهیم داد. ما همراه با ملت خود قرن تورکیه را خواهیم ساخت.»اخبار مربوطه