اردوغان: تورکیه به کشوری مستقل و پیشرفته تبدیل شده است

رئیس جمهورتورکیه درنشست معرفی موبیل اپلیکیشن حزب عدالت وتوسعه درپایتخت انقره شرکت کرد

1928648
اردوغان: تورکیه به کشوری مستقل و پیشرفته تبدیل شده است

رئیس جمهورتورکیه درنشست معرفی موبیل اپلیکیشن حزب عدالت وتوسعه درپایتخت انقره شرکت کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه گفت، تورکیه را که به شدت به تکنالوژی خارجی وابسته است، را تبدیل به کشوری کرده‌اند که در همه زمینه‌ها حرفی برای گفتن دارد.

اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه در نشست معرفی موبیل اپلیکیشن حزب عدالت و توسعه در پایتخت انقره شرکت کرد.

اوبا تاکید براینکه تورکیه ماننددیگرزمینه‌هابا تکنالوژی ملی‌اش جهش بزرگی به جلوداشته است، اظهار داشت، موتربرقی داخلی توگ، طیاره ای  بدون سرنشین قیزیل المه، طیاره ای بدون سرنشین عنقا، طیاره هلیکوپتر تهاجمی آتاک، هلیکوپتر گوک بی و طیارات جنگی  ملی در میان این موفقیتها جای دارد.

اردوغان باتاکید براینکه آنها مانند هر زمینه‌ای درمسیر دیجیتالی‌سازی پیشگام هستند، اظهار داشت که تورکیه به زودی با برنامه فضایی، موفقیت جهانی نرم‌افزارداخلی و بسیاری ازمحصولات با تکنالوژی پیشرفته، نام خود را ورد زبانها خواهد کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد، تورکیه را که به شدت به تکنالوژی خارجی وابسته بود، تبدیل به کشوری کرده‌اند که در همه زمینه‌ها حرفی برای گفتن دارد.اخبار مربوطه