نفوس تورکیه در سال 2021 به 85 میلیون تن نزدیک شد

براساس داده‌های اداره احصاییه وآمار تورکیه، نفوس مجموعی تورکیه به 84 میلیون و 680 هزار و 273 تن رسیده است

1921449
نفوس تورکیه در سال 2021 به 85 میلیون تن نزدیک شد

براساس داده‌های اداره احصاییه وآمار تورکیه، نفوس مجموعی تورکیه به 84 میلیون و 680 هزار و 273 تن رسیده است

اداره احصاییه وآمار تورکیه داده‌های سرشماری سال 2021 را اعلام کرد.

بر اساس داده‌های اداره احصاییه وآمار تورکیه، نفوس کشور که در سرشماری سال 1927 (سال های اوایل جمهوریت) 13 میلیون و 648 هزار و 270 تن بود، طی سالیان متمادی افزایش مستمر داشته و در سال 2021 به 84 میلیون و 680 هزار و 273 نفر رسیده است.

در سال‌های اول جمهوریت به دلیل تأثیرات دوران جنگ، نفوس زنان بیشتر از مردان بود.

بعد از آن بتدریج نفوس زنان و مردان در تورکیه تقریبا به یکدیگر نزدیک شده است.

در حالی که نفوس مردان در سال 1927 میلادی 6 میلیون و 563 هزار و 879 تن بود، در سال 2021 به 42 میلیون و 428 هزار و 101 تن افزایش یافت.

نفوس زنان نیز در سال 1927 میلادی 7 میلیون و 84 هزار و 391 نفر بود که در سال 2021 به 42 میلیون و 252 هزار و 172 تن افزایش یافته است.

هرم نفوس به صفت نموداری تعریف می‌شود که تغییر در ساختار سنی و جنسیتی نفوس را نشان می‌دهند.

در بررسی هرم نفوس تورکیه در سال‌های 1935، 1960، 2000 و 2021 مشاهده می‌شود که ساختار سنی نفوس با کاهش سطح باروری و مرگ و میر و افزایش امید به زندگی و تحولات صحی تغییر کرده است.

نفوس سالمندان تورکیه طی این سال‌های اخیر افزایش یافته است.

در میان نام‌هایی که به نوزادان متولد شده در سال 2021 داده شده است، در پسران یوسف و در دختران زینب  درجه ای اول را به خود اختصاص داده است.

60.7  فیصد خانواده ها در تورکیه صاحبخانه هستند.اخبار مربوطه