رئیس جمهور اردوغان به کشور بازگشت

وی در میدان هوایی اسن بوغان در انقره مورد استقبال معاون رئیس جمهور قرار گرفت

1919184
رئیس جمهور اردوغان به کشور بازگشت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه شب گذشته پس از دیدارهای خود در تورکمنستان به کشورش بازگشت.

رئیس جمهور اردوغان در میدان هوایی اسن‌بوغا مورد استقبال فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، وصیب شاهین والی انقره و دیگر مقامات قرار گرفت.

اردوغان و همسرش امینه اردوغان، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، عادل کاراسماعیل اوغلو وزیر ترانسپورت و زیرساخت، محمد موش وزیر تجارت، عمر چلیک معاون رهبر و سخنگوی حزب عدالت و توسعه، اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی ریاست جمهوری ، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری و ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری نیز به انقره آمدند.اخبار مربوطه