افزایش صادرات ماه نوامبر بخش محصولات زراعتی تورکیه به بیش از 3 میلیارد دالر

صادرات تورکیه در ماه گذشته با 1.9 فیصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2021 به 21 میلیارد و 854 میلیون دالر رسید

1915972
افزایش صادرات ماه نوامبر بخش محصولات زراعتی تورکیه به بیش از 3 میلیارد دالر

بخش مجصولات زراعتی تورکیه با 3 میلیارد و 329 میلیون دالر به بیشترین صادرات ماهانه تمام دوران دست یافت.

صادرات تورکیه در ماه گذشته با 1.9 فیصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2021 به 21 میلیارد و 854 میلیون دالر رسید.

صادرات محصولات مجصولات زراعتی تورکیه در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.2 فیصد افزایش یافت و به 3 میلیارد و 329 میلیون دالر رسید. به این ترتیب بخش مجصولات زراعتی در ماه نوامبر ریکارد صادرات ماهانه را شکست.

غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های آن با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دالر و بخش روغن زیتون و زیتون با ۶۴ میلیون و ۲۵۸ هزار دالر بیشترین صادرات ماهانه را به خود اختصاص دادند.

بیشترین تقاضا برای بخش‌های صادرات مجصولات زراعتی به عراق تعلق یافت. از صادرات غلات، حبوبات، دانه های روغنی و فرآورده‌های آن به عراق 211 میلیون و 923 هزار دالر، از کاغذ مبلمان و محصولات جنگلی 113 میلیون و 554 هزار دالر، از  محصولات بحری و دامداری 70 میلیون و 167 هزار دالر درآمد حاصل شده است.

درآمد حاصله از صادرات میوه و تره بار به آمریکا به سطح 33 میلیون و 507 هزار دالر و بخش دخانیات نیز به 11 میلیون و 951 هزار دالر رسید.

از تورکیه به روسیه به ارزش 168 میلیون و 271 هزار دالر میوه و سبزیجات تازه، به ایتالیا 76 میلیون و 356 هزار دالر فندق و محصولات، به آلمان 21 میلیون و 533 هزار دالر میوه خشک، به اسپانیا 19 میلیون و 427 هزار دالر زیتون و روغن زیتون، به هالند 2 میلیون و 774 هزار دالر گیاهان زینتی صادر شد.اخبار مربوطه