تقدیر وتمجید اردوغان از دستاوردهای منابع انسانی تورکیه در 20 سال گذشته

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد که کشور طی 20 سال گذشته در زمینه‌های دموکراسی، حقوق و آزادی‌های اساسی، زیربناها با سرمایه‌گذاری‌ و گام‌هایی که در زمینه دیجیتال‌سازی برداشته‌ شده به پیشرفت چشمگیری دست یافته است.

1915312
تقدیر وتمجید اردوغان از دستاوردهای منابع انسانی تورکیه در 20 سال گذشته

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد که کشور طی 20 سال گذشته در زمینه‌های دموکراسی، حقوق و آزادی‌های اساسی، زیربناها با سرمایه‌گذاری‌ و گام‌هایی که در زمینه دیجیتال‌سازی برداشته‌ شده به پیشرفت چشمگیری دست یافته است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه طی پیام کتبی به مجمع منابع انسانی استانبول اظهار داشت: طی 20 سال گذشته در زمینه‌های دموکراسی، حقوق و آزادی‌های اساسی، زیربناها با سرمایه‌گذاری‌ و گام‌هایی که در زمینه دیجیتال‌سازی برداشته‌ایم، پیشرفت چشمگیری داشتیم.

اردوغان درادامه تاکیدکرد: تلاش می‌کنیم فرهنگ منابع انسانی مبتنی برارزش‌هایی مانند برابری فرصت‌ها، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، نوآوری و شایستگی رادربخش عمومی وخصوصی خود ایجاد کنیم.

او با اشاره به مقابله تورکیه با هرگونه تبعیض‌گرایی گفت: ما فضایی در سراسر کشورمان حاکم کرده‌ایم که در آن برای هیچ شهروندی هیچ‌گونه تبعیضی در خصوص عقیده، دیدگاه و قومیت وجود ندارد و همه در مسیر رسیدن به رویاهای خود با موانع تصنعی مواجه نیستند.

رئیس‌جمهور تورکیه تصریح کرد: مدل منابع انسانی فراگیرودردسترس را برای کشورخود به ارمغان آوردیم تا مهارت‌‌ها و شایستگی‌های شهروندانمان شکوفا شود. هدف ما افزایش اثربخشی این مدل در چارچوب چشم‌انداز قرن تورکیه است.اخبار مربوطه