نیرو های گارد ساحلی تورکیه صدها مهاجر غیر قانونی را نجات دادند

این مطلب را قوماندانی گارد ساحلی تورکیه اظهار داشت

1914242
نیرو های گارد ساحلی تورکیه صدها مهاجر غیر قانونی را نجات دادند

در بیانیه قوماندانی گارد ساحلی آمده است: در مجموع 743 مهاجر غیرقانونی در 30 حادثه که بین 25 نوامبر تا 1 دسامبر 2022، در فعالیت‌های 24 ساعته انجام شده توسط نیرو های گارد ساحلی برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی،نجات داده شدند.

باید گفت عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه