اولین پرواز آزمایشی طیاره بدون سرنشین جنگی  "قیزیل المه" با موفقیت انجام شد

قیزیل المه می‌تواند به مدت پنج ساعت در هوا مانده و به ارتفاع عملیاتی 35000 فوت برسد.

1909032
اولین پرواز آزمایشی طیاره بدون سرنشین جنگی  "قیزیل المه" با موفقیت انجام شد

طیاره بدون سرنشین جنگی "قیزیل المه" اولین پروازخود رادرسال 2023 انجام خواهد داد.

طیاره جنگی بدون سرنشین "قیزیل المه" تولید شرکت بایکار در تورکیه ، اولین تست تاکسی خود که توسط رئیس هیئت مدیره شرکت و رهبر تکنالوژیکی سلچوق بیراقدار انجام شد را با موفقیت به پایان رساند. قیزیل المه می‌تواند به مدت پنج ساعت در هوا مانده و به ارتفاع عملیاتی 35000 فوت (10 هزار متر) برسد.اخبار مربوطه