کمک تورکیه به انجمن خطاطی افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه برای انجمن خطاطان کابل لوازم خطاطی فراهم کرد

1897993
کمک تورکیه به انجمن خطاطی افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه برای انجمن خطاطان کابل لوازم خطاطی فراهم کرد.

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه «تیکا» در ادامه کمک‌های خود در افغانستان برای انجمن خطاطان کابل، جوهر، دفتر، خودکار و مواد مختلف مورد استفاده در صنوف نقاشی و خوشنویسی فراهم کرد.

زهدی چال، مسئول تدارکات تیکا در کابل در مراسم تحویل این کمک‌ها اظهار داشت: به کمک‌های خود در افغانستان ادامه خواهیم داد، در بازدیدهای قبلی خود با جوانان بسیار موفقی آشنا شدیم و از کمک و حمایت از آنان بسیار خرسندیم.

عارف غلامی، رئیس انجمن خوشنویسان افغانستان نیز، گفت: کمک‌هایی که تیکا برای 250 کارآموز فراهم کرد، نیازهای 3 ماهه آنان را برطرف می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه