افزایش تولید کیله در تورکیه در دوره سال‌های 2017-2021

از صادرات 455.5 تن کیله در 5 سال گذشته 450.9 هزار دالر درآمد حاصل شد

1884607
افزایش تولید کیله در تورکیه در دوره سال‌های 2017-2021

از صادرات 455.5 تن کیله در 5 سال گذشته 450.9 هزار دالر درآمد حاصل شد

تولید کیله درتورکیه طی 5 سال 139.4 فیصد افزایش یافت.

بر اساس داده های موسسه آمارتورکیه، در دوره 2017-2021 اراضی و میزان تولید کیله به طور منظم افزایش یافته است.

بیش از نیمی از تولید کیله که در 5 سال گذشته 139.4 فیصد افزایش داشته، در مرسین صورت گرفته است.

سال گذشته درمرسین حدود 455 هزار تن کیله تولید شد. آنتالیا با حدود 376 هزار تن در مدت مذکور این ولایت را دنبال کرد. آدانا، ختای و موغلا نیز از جمله ولایاتی بودند که در تولید کیله جلب دقت کردند.

با افزایش تولید، افزایش صادرات کیله و کاهش واردات مشاهده شد.

از صادرات 455.5 تن کیله در 5 سال گذشته 450.9 هزار دالر درآمد حاصل شد.

سال گذشته بیشترین صادرات کیله تورکیه به سوریه، جمهوری ترک قبرس شمالی و گرجستان تعلق گرفت.اخبار مربوطه