شهادت 4 سرباز تورک در منطقه عملیاتی قفل پنجه

این 4 سرباز غیور در جریان درگیری با تروریست‌های عضو سازمان جدایی‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی قفل پنجه در شمال عراق به شهادت رسیدند

1878608
شهادت 4 سرباز تورک در منطقه عملیاتی قفل پنجه

این 4 سرباز غیور در جریان درگیری با تروریست‌های عضو سازمان جدایی‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی قفل پنجه در شمال عراق به شهادت رسیدند

در جریان درگیری با تروریست‌های عضو سازمان جدایی‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی قفل پنجه در شمال عراق، 4 سرباز به شهادت رسیده و 2 سرباز دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت دفاع ملی تورکیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جریان درگیری با عناصر سازمان تروریستی تجزیه طلب پ ک ک در منطقه عملیاتی قفل پنجه، 4 سرباز شهید و 2 سرباز زخمی شدند.اخبار مربوطه