وسایل تخنیکی حمایت از تنوع محصولات زراعتی تورکیه الگویی برای آذربایجان

وسایل تخنیکی حمایت ازتنوع محصولات زراعتی تورکیه الگویی برای کشورهای خارجی به‌ویژه آذربایجان را تشکیل می‌دهد

1877983
وسایل تخنیکی حمایت از تنوع محصولات زراعتی تورکیه الگویی برای آذربایجان

وسایل تخنیکی حمایت ازتنوع محصولات زراعتی تورکیه الگویی برای کشورهای خارجی به‌ویژه آذربایجان را تشکیل می‌دهد.

وسایل تخنیکی  حمایت از تنوع محصولات زراعتی تورکیه موسوم به حوض آببازی بیمه زراعتی (TARSİM) الگویی برای کشورهای خارجی به‌ویژه آذربایجان را تشکیل می‌دهد. این در سال 2006 با الهام از سیستم مورد استفاده در اسپانیا راه‌اندازی شده و با موفقیت همچنان فعالیت می‌کند.

این وسایل تخنیکی  طی 16 سال گذشته با کارایی موفقیت‌آمیز به مرحله‌ای دست یافته است که دانش و تجریبات خود را با سیستم‌های سایر کشورها به اشتراک می‌گذارد. در حال حاضر 4 کشور؛ آمریکا، کانادا، اسپانیا و تورکیه این «سیستم حوض آببازی» را با موفقیت اجرای می‌کنند.

سیستم مذکور پس از امضای اعلامیه همکاری میان تورکیه و آذربایجان در سال 2020، برای این کشور نیز الگویی بوده و در تشکیل صندوق بیمه زراعتی آذربایجان رهبری کرد. این سازمان با صدور اولین بیمه‌نامه در سال 2020 فعالیت خود را آغاز کرد. تورکیه همچنان به کمک برای گسترش این سازمان جدید ادامه می‌دهد.

تورکیه با مقدونیای شمالی و اوزبیکستان نیز روند مشابهی پیگیری می‌کند. در حال حاضر با دو کشور برای همکاری در این زمینه برنامه‌هایی انجام می‌شود.اخبار مربوطه