خبر فوری - تورکیه در تامین گاز طبیعی هیچ مشکلی ندارد

اردوغان تصریح کرد: از انجایی که معلوم میشود، اروپا درزمستان امستل با مشکلات جدی مواجه خواهد شد

1876418
خبر فوری - تورکیه در تامین گاز طبیعی هیچ مشکلی ندارد

اردوغان افزود: اروپا در زمستان  امسال با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.  به یاری خدا ما در حال حاضر در تامین گاز طبیعی هیچگونه مشکلی نداریم.

اردوغان درباره اقدامات تحریک‌آمیز جت‌های یونان گفت: حساسیت ما ادامه دارد؛ یونان از این مسئله مطلع است و به همین دلیل از تکرار آن خودداری کردند.اخبار مربوطه