اردوغان به ابراهیم تاتلی سیس آرزوی صحت وسلامتی کرد

رئیس جمهور تورکیه برای ابراهیم تاتلی سیس که با موتر حاملش تصادم شده بود آرزوی سلامتی و بهبودی کرد

1872642
اردوغان به ابراهیم تاتلی سیس آرزوی صحت وسلامتی کرد

رئیس جمهور تورکیه برای ابراهیم تاتلی سیس که با موتر حاملش تصادم شده بود آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه برای ابراهیم تاتلی سیس، خواننده مشهور موسیقی کشور که با موتر حاملش تصادم شده و به شفاخانه ای بودروم انتقال داده شده بود، طی تماس تیلفونی آرزوی صحت وسلامتی کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، اردوغان در این تماس تیلفونی از چگونگی تصادم و وضع صحی تاتلی‌سیس معلومات گرفت و برای او و دیگرهمراهانش آرزوی صحت وبهبودی کرد.

گفتنی است ابراهیم تاتلی سیس، خواننده مشهور موسیقی تورکیه صبح دیروز در منطقه یالی قاواق بودروم با موتر حاملش تصادم ترافیکی کرده بود.اخبار مربوطه