گفتگوی تیلفونی اردوغان و دودا

مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اطلاعیه‌ رادرزمینه گفتگوی تیلفونی اردوغان ودوداصادر کرد

1869991
گفتگوی تیلفونی اردوغان و دودا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با آندره دودا رئیس جمهور پولنداز طریق تیلفون گفتگو کرد.

بر اساس اطلاعیه مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، اردوغان در گفتگوی تیلفونی با آندره دودا ازاو به‌علت حمایت از سفر دیروزش به اوکراین که بخشی از آن از راه زمینی پولند به شهر لویو صورت گرفت، سپاس‌گزاری کرده است.

اردوغان در مکالمه تیلفونی با همتای پولندی خود به انجام مذاکرات سازنده به امید یاری به روند صلح در اوکراین تاکید کرده است.

آندره دودا رئیس جمهور پولند نیزضمن تشکرازرجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه به‌خاطر یاری‌هایش در انعقاد توافقنامه ای صادرات غله جات و حبوبات  و ایفای نقش سازنده برای پیدایش راه‌حل به بحران روسیه و اوکراین به وی تبریک گفت.

آندره دودا رئیس جمهور پولند همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه را به کشورش دعوت کرده است.اخبار مربوطه