اردوغان: در مجموع 85 میلیون شهروند این کشور افراد ممتاز دولت هستند

رئیس جمهور اردوغان دیروز در مراسم بزرگداشت ازحاجی بکتاش ولی بنانگذار معنوی آناتولی در نوشهیر شرکت کرد

1867889
اردوغان: در مجموع 85 میلیون شهروند این کشور افراد ممتاز دولت هستند
erdogan haci bektas anma.jpg
erdogan nevsehir.jpg

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت، بعضی از کشورهای اروپایی مصروف انجام بازی کثیف از طریق گروه‌های علوی-بکتاشی در تورکیه هستند

رئیس جمهور اردوغان دیروز در مراسم بزرگداشت ازحاجی بکتاش ولی بنانگذار معنوی آناتولی در نوشهیر شرکت کرد.

اردوغان درسخنرانی برنامه بزرگداشت هفتصد و پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت حاجی بکتاش ولی، اظهار داشت که در مجموع85 میلیون شهروند این کشور افراد ممتاز دولت هستند.

اردوغان با بیان اینکه بعضی از کشورهای اروپایی از طریق گروه‌های علوی-بکتاشی مصروف انجام بازی کثیفی اند، تصریح کرد، ما این بازی موذیانه و پست فطرتانه را برهم خواهیم زد.

رئيس جمهورگفت، من معتقدم که شما نیز بازی کثیفی را که بعضی از کشورهای اروپایی تلاش دارند، همانند همه اقشارکشورمان ازطریق شهروندان علوی بکتاشی ما انجام دهند، دیده‌اید. تداوم اولین گامی که برای جداسازی جامعه علوی بکتاشی ازاسلام برداشته میشود، ایجاد دشمنی بین مردم خواهد بود.

اردوغان با ارائه پیام وحدت و همبستگی تاکید کرد، منحیث یک ملت واحدهربازی کثیف را برهم خواهند زد.

اردوغان با یادآوری دیدار خود از یک خانه علوی‌ها در انقره، به آخرین وضعیت در مورد 8740 درخواست جمع آوری شده در جریان بازدید از خانه‌های علوی تاکید کرد.

رئيس جمهورتصریح کرد، 5 هزارو600 موردازاین درخواست‌ها به سرعت برآورده شد. درمورد سایرمطالبات، وزارتخانه‌های داخله، فرهنگ و عدلیه ای ما باهمکاری با یکدیگراقدام میکنند. انشالله این موضوع به زودی حل میشود. بر علاوه این، به زودی مراسم جمعی برای 8 خانه علوی که اساس آنهاگذاشته شدوامورساختمانی آن‌ها درولایات مختلف به پایان رسید، برگزار خواهیم کرد.

اردوغان درسخنرانی خود همچنین ازدیگررهبران حق‌پرست که درآناتولی زندگی می‌کردند نام برد.

رئیس جمهوربا تاکید برمیراث معنوی که دراین سرزمین‌ها به جا گذاشتند، گفت، هرچه بیشترازمیراثی که رهبران حق‌پرست برایمان به جا گذاشته‌اند، حفاظت کنیم، مطمئن‌تر میتوانیم به آینده خود نگاه کنیم.

رئیس جمهور پس از پایان برنامه از درگاه حاجی بکتاش ولی بازدید کرد.اخبار مربوطه