یک سرباز تورک به شهادت رسید

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

1867485
یک سرباز تورک به شهادت رسید

در عملیات نیروهای مسلح تورکیه علیه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌.ک‌.ک در شمال عراق یک سرباز تورک به شهادت رسید.

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کرد، بر اثر تیراندازی منسوبین  سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب در منطقه عملیات قفل پنجه، یک سرباز به شهادت رسید.اخبار مربوطه