اردوغان نماز جمعه را در مسجد ایازما اقامه کرد

رئيس جمهور تورکیه نماز جمعه را در مسجد ایازما در استانبول که به تازگی بازگشایی شد، اقامه کرد.

1867252
اردوغان نماز جمعه را در مسجد ایازما اقامه کرد

رئيس جمهور تورکیه نماز جمعه را در مسجد ایازما در استانبول که به تازگی بازگشایی شد، اقامه کرد.

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور تورکیه نماز جمعه را در مسجد ایازما در منطقه اوسکودار استانبول که به تازگی بازگشایی شده است، اقامه کرد.

اردوغان پس از اقامه نماز جمعه به مناسبت بازگشایی این مسجد، در این جا سخنرانی کرد.

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری، فخرالدین آلتون رئيس مرکز ارتباطات و ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه و همچنین حلمی تورکمن شهردار اوسکودار نیز یکحا با اردوغان نماز جمعه را در این مسجد اقامه کردند.اخبار مربوطه