دونمز: استفاده از گاز  بحیره ای  سیاه را در ماه مارچ 2023 آغاز خواهیم کرد

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: اجازه اختلال در برنامه زمان‌بندی پروژه (آک‌کویو) را نخواهیم داد

1866599
دونمز: استفاده از گاز  بحیره ای  سیاه را در ماه مارچ 2023 آغاز خواهیم کرد

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: اجازه اختلال در برنامه زمان‌بندی پروژه (آک‌کویو) را نخواهیم داد.

دونمز: در  بحیره ای  مدیترانه 45-60 روز مهلت داریم. طی این مدت عملیات حفاری را به اتمام خواهیم رساند. اگر کشفی داشته باشیم، این مژده را با ملت مان به اشتراک خواهیم گذاشت.

دونمز: درحال تکمیل تاسیسات وابسته با استخراج و انتقال گاز طبیعی در عمق 2200 متری  بحیره ای  سیاه هستیم. 120 کیلومتر از خط لوله  بحری تکمیل شده و 50 کیلومتر دیگر آن نیز درحال اجرا است. 
دونمز: ان‌شاالله استفاده از گاز  بحیره ای  سیاه را در ماه مارچ 2023 آغاز خواهیم کرد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: در صورتی که عرضه کنندگان به تعهدات خود عمل کنند، هیچ مشکلی در زمینه تامین گاز طبیعی پیش نخواهد آمد. 

فاتح دونمز (تجارت با روبل برای پرداخت گاز طبیعی): این موضوع توسط سران دو کشور نیز تایید شد. در مورد استفاده از لیره ای تورکیه در نقل و انتقالات گفتگو می‌کنیم.

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه: ظرفیت نصب شده ما در برق به 101 هزار میگاوات رسیده است. 54 فیصد آن از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود.

دونمز: ذخایر بور تورکیه برای استفاده 500 سال جهانیان کافی است.



اخبار مربوطه