چهارمین کشتی حفاری تورکیه به محل ماموریتش دربحیره مدیترانه رسید

عبدالحمیدخان با دعا و امیدهای ملت در اولین ماموریت خود در بحیره ای مدیترانه یعنی چاه یوروکلر1 می‌باشد

1866608
چهارمین کشتی حفاری تورکیه به محل ماموریتش دربحیره مدیترانه رسید

عبدالحمیدخان با دعا و امیدهای ملت در اولین ماموریت خود در بحیره ای مدیترانه یعنی چاه یوروکلر1 می‌باشد

 وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه، اعلام کرد که چهارمین کشتی حفاری تورکیه عبدالحمیدخان برای اولین حفاری خود در بحیره ای مدیترانه به چاه یئوروکلر1 رسیده است.

وزیر دونمز در پیامی توییتری گفت: "عبدالحمیدخان با دعا و امیدهای ملت در اولین ماموریت خود در بحیره ای مدیترانه یعنی چاه یئوروکلر1 قراردارد."

این کشتی که دارای تکنالوژی نسل هفتم بوده، 238 متر طول و 42 متر عرض دارد.

کشتی حفاری عبدالحمید خان که دارای سیستم موقعیت یابی فعال با دو برج و 200 خدمه است، با توانایی حفاری تا 12200 متر قابل تمایز است.

چاه یئوروکلر1 در 55 کیلومتری منطقه غازی‌پاشای آنتالیا قرار دارد.اخبار مربوطه