کشتی حفاری عبدالحمیدخان در تاریخ نهم آگست راهی اولین محل ماموریت خود میشود

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اعلام داشت: کشتی حفاری عبدالحمیدخان را در تاریخ نهم آگست از مرسین به اولین محل ماموریت خود بدرقه خواهیم کرد

1860111
کشتی حفاری عبدالحمیدخان در تاریخ نهم آگست راهی اولین محل ماموریت خود میشود

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اعلام داشت: کشتی حفاری عبدالحمیدخان را در تاریخ نهم آگست از مرسین به اولین محل ماموریت خود بدرقه خواهیم کرد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرد، کشتی حفاری عبدالحمیدخان در تاریخ نهم آگستاز مرسین به سوب اولین محل ماموریت خود بدرقه خواهد شد.

دونمز طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت، ما کشتی حفاری عبدالحمیدخان را در تاریخ نهم آگستاز مرسین به سوب اولین محل ماموریت خود بدرقه خواهیم کرد.

دونمز در پاسخ به سوالی در مورد روابط با اسرائیل گفت، گفت‌وگوهایی وجود دارد که به ویژه در دوره دولت جدید اسرائیل آغاز شده است. تماس‌های ما با وزارت انرژی اسرائیل ادامه داشته و رابطه مثبتی وجود دارد. در نظر داریم که در اولین فرصت به این کشور سفر کنیم.اخبار مربوطه