در تورکیه ده ها تن از مهاجرین غیرقانونی از خطر غرق شدن نجات داده شدند

این مهاجرین در ولسوالی چشمه ولایت ازمیر نجات داده شده اند

1850908
در تورکیه ده ها تن از مهاجرین غیرقانونی از خطر غرق شدن نجات داده شدند

در آب‌های ولسوالی چشمه ولایت ازمیر تورکیه، 39 مهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونانی به داخل آب‌های سرزمین تورکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند.

بر اساس اطلاعیه سایت قوماندان گارد ساحلی ترکیه، تیم ها پس از اطلاع از حضور مهاجران در قایق لاستیکی در آب‌های چشمه وارد عمل شدند.

39 مهاجر که توسط گارد ساحلی یونان به داخل آب‌های سرزمین تورکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به مدیریت مهاجرت ولایت انتقال داده شدند.اخبار مربوطه