رشد صادرات تورکیه در ماه می سالجاری

صادرات تورکیه در ماه می امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 15.3 فیصد افزایش یافت

1850212
رشد صادرات تورکیه در ماه می سالجاری

صادرات تورکیه در ماه می امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 15.3 فیصد افزایش یافت.

صادرات تورکیه طی ماه می سالجاری با 15.3 فیصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18 میلیاردو984 میلیون دالر و واردات نیز با افزایش 43.5 فیصدی به 29 میلیارد و 588 میلیون دالررسید.

براساس داده‌های موقت تجارت خارجی تورکیه که به صورت مشترک از سوی سازمان آمار و وزارت تجارت تهیه شده، تراز صادرات به واردات کشور در می 2021 میلادی 79.8 فیصد بوده که این میزان در ماه می سالجاری به 64.2 فیصد کاهش یافته است.

بر این اساس، میزان صادرات تورکیه در ماه می سال 2022 میلادی 18 میلیارد و 984 میلیون دالر و میزان واردات نیز 29 میلیارد و 588 میلیون دالر رقم خورده است.اخبار مربوطه