طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی ریکارد ملی ارتفاع هوانوردی خود را بست

طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی برای سومین بار ریکارد ملی ارتفاع هوانوردی خود را بست

1847755
طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی ریکارد ملی ارتفاع هوانوردی خود را بست

طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی برای سومین بار ریکارد ملی ارتفاع هوانوردی خود را بست

طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی که به شکل ملی و خاص  توسط  شرکت بایکار در چارچوب پروژه آقینجی تحت رهبری ریاست صنایع دفاعی تولید شده است، برای سومین بار ریکارد ملی ارتفاع هوانوردی خود را بست.

بر اساس بیانیه بایکار، بیرقدار آقینجی B  که مجهز به 2 موتور 750 هارس پاور می‌باشد و درتاریخ 21 جون برای انجام تست های استقامت، ارتفاع بالا و سرعت بالا، به پرواز درآمد، در چهارچوب این آزمایش، به ارتفاع 45 هزار و 118 فوت (13 هزار و 716 متر) رسیده و پس از پروازی به مدت 20 ساعت و 23 دقیقه، به مرکز پرواز، آموزش و آزمایش  بیرقدار آقینجی در قوماندانب میدن هوایی تکیرداغ چورلو بازگشت.

آقینجی B در طی مجموعا 6 هزار و 406 کیلومتر پرواز خود، فعالیت آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند.

گفتنی است طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی بیرقدار آقینجی A، مدلی که با 2 موتور 450 هارس پاور کارمیکند، در پرواز آزمایشی که 8 جولای انجام شد، با صعود به ارتفاع 38.039 فوتی، ریکارد بست.

از سوی دیگر، مدل بیرقدار آقینجی B روز 11 مارچ به ارتفاع 40.170 فوت رسید و ریکارد جدیدی را به ثبت رساند. روز 22 جون نیز با پرواز در ارتفاع 45 هزار و 118 فوتی، برای سومین بار ریکارد ارتفاع بلند را قایم کرد.اخبار مربوطه