طیارات بدون سرنشین  تورکیه  یکی از اصلی‌ترین صادرات کشور طی سال‌های اخیر

صادرات طیارات بدون سرنشین  ساخت تورکیه  طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است

1843192
طیارات بدون سرنشین  تورکیه  یکی از اصلی‌ترین صادرات کشور طی سال‌های اخیر

صادرات طیارات بدون سرنشین  ساخت تورکیه  طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است

طیارات بدون سرنشین (پهپاد) تورکیه  که با موفقیت در میدان نبرد، سرنوشت جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان را رقم می‌زنند در صادرات نیز عملکرد درخشانی داشته و شرکت دفاعی «بایکار» یکی از این شرکت‌هاست.

مجمع صادرکنندگان تورکیه  پیشتازان صادرات 27 بخش را معرفی کرده و شرکت‌های مختلفی از صنعت دفاعی و هوافضا پس از سال‌ها به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند.

بایکار به دلیل تولید پرزه جات  طیاره ها برای شرکت‌های صنعت هوانوردی جهانی، از صنایع هوافضای تورکیه (توساش) پیشی گرفته ودرسال‌های اخیر با «بیرقدار تی بی2» و طیاره بدون سرنشین  تهاجمی بیراقدار آقینجی مطرح شده است.

این شرکت با امضای قراردادهایی مختلف درآمد وحجم صادرات خود را افزایش و با فروش 664 میلیون دالری در سال گذشته در صدر صادرات صنایع دفاعی و هوافضا قرار گرفته است.

بایکار هم اکنون در حال توسعه طیارات بدون سرنشین  جدید ببیراقدار دیتا، تی بی 3 و «قزل‌ آلمه» است.

این شرکت اولین صادرات خود را در سال 2012 انجام و هم اکنون برای فروش بیراقدار تی بی2 با 21 کشور قرارداد فروش امضا کرده است. همچنین با سه کشور نیز برای فروش «بیراقدار آقینجی تیها» به توافق رسیده است.اخبار مربوطه