اردوغان مژده پرتاب ماهواره نظارتی ایمه‌جه را داد

رئیس‌جمهور تورکیه تاکید کرد: همانگونه که در زمین، ابحارو آسمان صورت گرفته، با برنامه فضایی کشور از منافع تورکیه در فضا نیز دفاع خواهیم کرد

1843202
اردوغان مژده پرتاب ماهواره نظارتی ایمه‌جه را داد

رئیس‌جمهور تورکیه تاکید کرد: همانگونه که در زمین، ابحارو آسمان صورت گرفته، با برنامه فضایی کشور از منافع تورکیه در فضا نیزدفاع خواهیم کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت: "ما درجنوری 2023 ماهواره نظارتی داخلی و ملی خود İMECE (ایمه‌جه) را به فضا پرتاب می‌کنیم." 

اردوغان در مراسم راه‌اندازی ماهواره Türksat 5B در پردیس گول‌باشی اداره عمومی تورکسات در انقره سخنرانی کرد.

اردوغان گفت:  ما ماهواره نظارتی داخلی و ملی خود «IMECE» را که توسط انجنیران تورکیه ساخته شده، در جنوری 2023 و ترکسات 6A را در اواسط سال همان سال به فضا پرتاب خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور تورکیه تاکید کرد: همانگونه که در زمین، ابحار و آسمان صورت گرفته، با برنامه فضایی کشور از منافع تورکیه در فضا نیزدفاع خواهیم کرد.اخبار مربوطه