ایران مهاجران را وادار به عبور از مرز تورکیه می‌کند

رئیس کمیسیون مهاجرت مجلس تورکیه: ایران مهاجران را وادار به عبور از مرز تورکیه می‌کند

1841143
ایران مهاجران را وادار به عبور از مرز تورکیه می‌کند

رئیس کمیسیون مهاجرت مجلس تورکیه: ایران مهاجران را وادار به عبور از مرز تورکیه می‌کند

رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس تورکیه اعلام کرد که مقامات ایرانی در مرز مهاجران را مجبور به عبور به سمت تورکیه می‌کنند.

آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ملت کبیر تورکیه در جلسه این کمیته به بررسی «گزارش مهاجرت غیرقانونی در تورکیه و دوسیه ای  وان در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی» پرداخت.

او ضمن تاکید بر توجه به سیاست ایران در قبال مهاجران گفت: ایران میزبان مهاجران کشورهای زیاد  به ویژه افغانستان است. مقامات ایرانی در مرز مهاجران را مجبور می‌کنند تا وارد تورکیه شوند

اوصلو در ادامه افزود: آنها مهاجران را تشویق کرده و می‌گویند حتی اگر سربازان تورکیه فرمان ایست داد هم بروید، زن و بچه‌هایتان را هم با خود ببرید، زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان فیر نمی‌کنند.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه