وزیر دفاع تورکیه و رئیس قوماندانی عمومی اردوی پاکستان دیدار کردند

خلوصی آقار، وزیر دفاع تورکیه در حاشیه رزمایش ایفس-2022 با جنرال ندیم رضا، رئیس قوماندانی عمومی اردوی پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد

1840992
وزیر دفاع تورکیه و رئیس قوماندانی عمومی اردوی پاکستان دیدار کردند

خلوصی آقار، وزیر دفاع تورکیه در حاشیه رزمایش ایفس-2022 با جنرال ندیم رضا، رئیس قوماندانی عمومی اردوی پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد

جنرال یاشار گولر، رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی تورکیه نیز در این دیدار حضور یافت.

طرفین در این دیدار در مورد مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه همکاری های آموزشی نظامی و صنایع دفاعی مشوره و تبادل نظر کردند.

گفتنی است رزمایش نظامی ترکیبی افس-2022 در منطقه دوغان‌بی اولوسوالی سفری‌حصار ولایت  ازمیر با مشارکت 37 کشور دوست و متحد برگزار می‌شود.

در این رزمایش 11 هزار نیرو که 1100 نفر از آ‌ن‌ها خارجی هستند مشارکت دارند.اخبار مربوطه